Licencie a certifikáty

Naša spoločnosť má zavedený certifikovaný systém manažérskeho riadenia podľa medzinárodnej normy ISO

Licencia na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov STO

Licencia na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov PCI